Spółki należące do Grupy Orkla, które ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych

Orkla to grupa spółek produkujących towary dla konsumentów na różnych terytoriach. Lokalne spółki Orkla ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. Zobowiązujemy się bezpiecznie przetwarzać takie dane.

Omówienie ról i przykłady znanych marek sprzedawanych przez spółki Orkla.

Orkla Care Sp z o.o.

Colon, Soraya, Möller’s, Dermika, Bodymax, Jordan, Bio-oil, Salvequick, Kalms, Esberitox® N, Litozin, Olbas, UniKalk, Remifemin, Biofer, Ha-Pantotén, Vegevit

Orkla ASA

Pomaga innym spółkom w takich procesach jak wspólne systemy obsługi zapytań klientów, odpowiedni marketing itp.

Orkla IT AS

Zapewnia innym spółkom wsparcie w zakresie systemów informatycznych, bezpieczeństwa informatycznego itp.