Küpsiste ja isikuandmete kasutamine

Orkla koosneb ettevõtetest, mis toodavad mh tooteid Eesti tarbijatele. Eesti Orkla ettevõtted jagavad vastutust teie isikuandmete töötlemise eest ja me lubame teha seda turvalisel viisil.

Orkla veebilehtedel kasutatakse küpsiseid ja samalaadset tehnoloogiat, mis tavaliselt salvestatakse teie personaalarvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse läbi veebisirvija. Küpsiseid kasutatakse mh külastajatele juurdepääsu tagamiseks veebilehe erinevatele omadustele, külastajate eristamiseks, selle analüüsimiseks, kui hästi meie veebileht ja -teenused toimivad, ning kohandatud huvipõhise reklaami kasutamiseks. See hõlmab suuremal või vähemal määral veebilehekasutajate isikuandmete kasutamist (vastavalt allpool kirjeldatule) ning see aitab meil parandada veebilehte ja muuta meie digitaalset teabevahetust saajatele asjakohasemaks.

Kasutajad võivad vabatahtlikult nõustuda küpsistega veebisirvija seadete kaudu. Te saate muuta veebisirvija seadeid nii, et te kas blokeerite küpsiste automaatse allalaadimise või et te saate otsustada iga küpsise allalaadimise kohta. Te saate ka igal ajal kustutada küpsised veebisirvija seadetesse minnes. See, kuidas seda tehakse, oleneb teie kasutatavast veebisirvijast. Lugege oma veebisirvijas olevat vastavat menüüd (internet/privaatsusseaded/valikud) või samalaadset menüüd täiendavate juhiste saamiseks selle kohta, kuidas teie veebisirvija toimib. Pange tähele, et kui te ei nõustu küpsistega, siis võib see mõjutada meie veebilehe, aga ka muude veebilehtede toimimist.

Veebilehe küpsiste eesmärk

  • Veebilehe küpsiste eesmärk: Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid, mis on seadistatud meie ja kolmandate osapoolte poolt alljärgnevatel eesmärkidel.
  • Analüüs: Me kasutame küpsiseid, et koguda teavet üksikkülastajate arvu kohta meie veebilehel või et koguda muud statistilist teavet veebilehtede toimimise kohta. Teenus registreerib teavet lehe külastuste kohta, samuti teavet kasutajate kohta, nagu geograafiline asukoht, seadme, operatsioonisüsteemi ja veebisirvija kasutamine.
  • Sisselogimine: Kui veebilehel on võimalus sisselogida, säilitatakse küpsistes, mis salvestatakse teie seadmesse, teavet ID-numbri ja sisselogimise aja kohta, see aitab teil liikuda veebilehel ilma, et peaksite peale iga uue veebilehe avamist uuesti sisselogima.
  • Huvipõhine turundus internetis: Te võite näha Orkla ettevõtete reklaami teistel veebilehtedel tänu veebilehe küpsistele, toetudes meie saidi sisule ja seal külastatud lehtedele ning kasutajateabele (geograafiline asukoht jne). Sellisel viisil me saame tuvastada teie huvid ja tagada teie jaoks asjakohased reklaamid. See on nn taasturustamine (remarketing) ja seda pakub kolmas osapool, nt Google.
  • Käitumisteabe kasutamine topeltprofiilide jaoks: Nn topeltprofiilid põhinevad meie veebilehel kasutajate käitumise kohta teabe kogumisele. Toetudes teatud kasutajarühma huvide kohta saadud teabele, saame me tagada, et sellele rühmale huvipakkuvaid reklaame näidatakse ka teise rühma isikutele, kel on sama/sarnane käitumine meie veebilehel.

Täiendavat teavet meie lehel kasutada võidavate küpsiste kohta, nende kasutamise eesmärgi kohta, kolmanda osapoole juurdepääsu kohta küpsistega kogutud teabele ja selle kohta, kui kaua teavet hoitakse, saate te allpool esitatud loetelust pealkirja all „Ülevaade veebisaidil kasutada võidavatest küpsistest“.
Kolmanda osapoole küpsistega kogutud teavet kasutab kolmas osapool ja nende kontaktteave on esitatud nende kodulehel (vt loetelu).

Kontaktteave – päringud

Orkla on ettevõtete rühm, mis toodab kaupu Eesti tarbijatele, ja nimetatud ettevõtted jagavad vastutust teie isikuandmete töötlemise eest.

Kui te soovite juurdepääsu oma isikuandmetele, mis me oleme teilt saanud, või te soovite nendega tutvuda, neid parandada või kustutada, saatke e-kiri aadressil privacy@orkla.no. Samuti võite te esitada vastuväite nende kasutamise kohta või nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Teil on võimalus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile isikuandmete töötlemise kohta.

Ülevaade veebisaidil kasutada võidavatest küpsistest

COMING

Orkla ettevõtted, mis jagavad vastutust isikuandmete töötlemise eest