Isikuandmete kaitse

Teave selle kohta, kuidas Orkla kaitseb isikuandmeid, sh tagab andmetele juurdepääsu õiguse.

Orkla koosneb ettevõtetest, mis toodavad mh tooteid Eesti tarbijatele. Eesti Orkla ettevõtted jagavad vastutust teie isikuandmete töötlemise eest ja me lubame teha seda turvalisel viisil.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete kasutamise eesmärkide ja meie kasutatavate isikuandmete tüüpide kohta esitatakse konkreetne teave või need selguvad meievahelise teabevahetuse kontekstist. Orkla töötleb isikuandmeid tavaliselt teie päringute käsitlemiseks või teie tellitud teenuste või toodete tagamiseks, samuti meievahelise teabevahetuse ning meie toodete, teenuste või turundustegevuse parandamiseks.

Isikuandmete töötlemise raamistik

Me töötleme teie isikuandmeid Eestis kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. Me töötleme teie isikuandmeid toetudes järgmistele õiguslikele alustele:

  • töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, sellele eelnevate ülesannete täitmiseks või Orkla õiguslike kohustuste täitmiseks;
  • te olete andnud meile eraldi nõusoleku üht kindlat tüüpi töötlemise jaoks, nt uudiskirja saaja registreerumine;
  • Orklal on õigustatud huvi üht tüüpi kasutamise vastu, mille puhul me eeldame, et teie jaoks on see vastuvõetav, mh meievahelisele teabevahetusele toetudes. See kehtib järgmiste olukordade puhul:
    • kui te olete andnud nõusoleku saada Orklalt pakkumisi või uudiskirju, saame me personaliseerida neid pakkumisi, et tagada saaja jaoks asjakohased reklaamid;
    • kui te olete andnud nõusoleku saada Orklalt pakkumisi ja uudiskirju, võime me kasutada teie e-posti aadressi ja teavet meievahelisest teabevahetusest, et kohandada reklaamide näitamist teie või teiste jaoks kolmanda osapoole lehel (nt Facebookis);
    • kui te olete kasutajana loginud sisse mõnda Orkla veebipoodi ja teil on ostukorvis tooteid ilma ostu sooritamata ja väljaregistreerimiseta, võime me säilitada teie ostukorvi teabe ja saata teile hiljem selle kohta meeldetuletuse e-posti teel.

Teil on võimalus peatada selline isikuandmete kasutamine, kui te seda eelistate.

Isikuandmete kustutamine ja pseudonümiseerimine

Me kustutame teie isikuandmed pärast teie päringu käsitlemist, lepingu täitmist või oma õiguslike kohustuste täitmist. Me kustutame turundamise jaoks kasutatavad isikuandmed, kui te seda palute teatud viisil ühendust võttes (meie kasutajate kodulehe kaudu (nn minu leht) või meie e-kirjas oleva lingi kaudu).

Kustutamise asemel võime me eemaldada isikut tõendava teabe teie isikuandmetest, nii et andmeid ei saa enam teiega seostada (pseudonümiseerimine). Sellist pseudonümiseeritud teavet võime me kasutada meie kogemusarhiivis ning analüüsimisel ja statistika ülevaadetes eesmärgiga kohandada ja arendada Orkla turundustegevust ja tooteid tarbijate soovidele ja vajadustele vastavaks.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse Microsofti serverites Euroopas. Kui tekib vajadus ajutiselt anda Microsofti teistes riikides asuvatele üksustele juurdepääs süsteemidele, kus säilitatakse isikuandmeid, nt veaparanduste tegemiseks, on rahuldavad isikuandmete kaitse garantiid tagatud ELi standardlepinguga ja/või ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shieldlepinguga. Kui te soovite sellest koopiat, saatke e-kiri aadressil privacy@orkla.no.