Integritet

Information om hur Orkla behandlar personuppgifter, inklusive rätten till tillgång.

Information om Orklas behandling av personuppgifter, inklusive vilka som har rätt till åtkomst.

Orkla är en ledande leverantör av märkesvaror till finska konsumenter. Finska Orkla-bolag är gemensamt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, och vi lovar att behandla uppgifterna varsamt.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med vår behandling av personuppgifter och typen av personuppgifter vi använder anges specifikt eller framgår av sammanhanget i din kontakt med oss, eller beskrivs i nedanstående avsnitt “Parametrar för vår behandling av personuppgifter”.

I korthet är Orklas ändamål med behandling av personuppgifter att hantera förfrågningar från konsumenter eller andra, att tillhandahålla tjänster eller produkter som de har begärt, eller att anpassa vår kommunikation, marknadsföring, produktutveckling eller produktion av varor och tjänster.

Parametrar för behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom ramarna för tillämpliga lokala lagar och förordningar. Den rättsliga grunden är antingen att

 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller att utföra uppgifter som föregår ett sådant avtal, såsom när du skapar ett användarkonto i en nätbutik, vilket leder till lagring av dina kontaktuppgifter och orderhistorik
 • behandlingen är nödvändig för att Orkla ska uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom skyldigheten att lagra uppgifter om betalningar i enlighet med bokföringslagen
 • du har gett oss ett uttryckligt samtycke till en viss typ av behandling, exempelvis prenumeration på ett nyhetsbrev
 • Orkla har ett berättigat intresse av en typ av användning som vi förutsätter att du betraktar som godtagbar baserat på till exempel din kontakt med oss. Detta är relevant i följande situationer:
  • Om du har samtyckt till att ta emot erbjudanden och nyhetsbrev från Orkla kan vi använda denna kommunikation för riktad marknadsföring och anpassa innehållet till vad som är relevant för mottagarna.
  • Om du har samtyckt till att ta emot erbjudanden och nyhetsbrev från Orkla, kan vi använda din e-postadress och information från din kontakt med oss för att anpassa visningen av annonser till dig eller andra på tredje parts webbplatser (såsom Facebook) för att förbättra vår marknadsföring.
  • Om du deltar i en tävling eller kampanj kan vi tillfälligt lagra dina kontaktuppgifter så att du kan delta och för att vi ska kunna kontakta dig om du vinner eller erhålla andra fördelar som är direkt relaterade till ditt deltagande. Vårt berättigade intresse av behandlingen är att kunna marknadsföra våra produkter.
  • Om du kontaktar oss till exempel med frågor eller kommentarer, kan vi behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter och information i ditt meddelande i den utsträckning som krävs för att hantera din förfrågan. Vårt berättigade intresse av behandlingen är att ge kundservice och förbättra våra produkter och vår marknadsföring.
  • Om du har loggat in som användare i någon av Orklas nätbutiker och har lämnat produkterna i varukorgen utan att slutföra köpet eller logga ut, kan vi spara uppgifterna i varukorgen och skickar dig ett e-postmeddelande som påminner dig om varukorgen vid ett senare tillfälle.
  • Om du har lagt en beställning i någon av Orklas nätbutiker, kan vi använda informationen om köpet för analys av konsumentpreferenser. Syftet med detta är att hantera och anpassa vår kommunikation, vår reklam och vårt varulager. Analysen visar endast anonym, aggregerad information i form av statistik.

Radering och anonymisering

Hur länge vi lagrar personuppgifter beror på den rättsliga grund för databehandlingen som anges i ovanstående avsnitt “Parametrar för behandling av personuppgifter”. Om grunden är fullgörande av ett avtal eller annan rättslig förpliktelse raderas uppgifterna när avtalet eller den rättsliga skyldigheten har fullgjorts. Om lagringen grundas på ditt samtycke raderas uppgifterna om du ber oss göra det genom att kontakta oss enligt nedan, på våra användarsidor (“Min sida” eller liknande) eller via länkar i vår e-post till dig. Om lagringsperioden grundas på Orklas berättigade intresse raderas uppgifterna senast efter tre år. Om behandlingen görs i samband med förfrågningar eller deltagande i en tävling eller kampanj, raderas uppgifterna när förfrågan har hanterats eller tävlingen eller kampanjen är avslutad.

Som ett alternativ till radering kan vi ta bort den identifierande informationen från dina personuppgifter, så att de inte längre kan kopplas tillbaka till dig (anonymisering). Sådana anonyma uppgifter kan vi använda i vårt erfarenhetsarkiv och för att producera analyser eller statistik i syfte att anpassa och utveckla Orklas marknadsföring och produkter till konsumenternas önskemål och behov.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras på Microsofts servrar i Europa. Om det bedöms vara relevant att ge Microsoft i andra länder tillfällig åtkomst till system där uppgifterna lagras, till exempel för att korrigera fel, skyddas personuppgifterna på ett tillfredsställande sätt genom EU:s standardavtal och/eller Privacy Shield-avtalet om dataskydd mellan EU och USA. Om du vill ha en kopia av dessa avtal, skicka e-post till tietosuoja@orkla.fi.

Kontakt, tillgång till personuppgifter osv.

Kontakta oss på tietosuoja@orkla.fi om du vill få tillgång till, få utlämnat, korrigera eller radera personuppgifter som vi har lagrat. Du kan också lämna klagomål, kräva begränsningar eller ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill klaga på vår hantering av personuppgifter.